Hem
Harstena By
Medlemssidor
Stadgar
På gång ...
Sandgärdeglimtar
Skärvård
Öppet landskap, betesdjur
Eldning och avfall
Projekt Båtsviken
Arbetsdag
Boka in i min kalender
Datum31 maj 2019
Tid09:00 - 13:00
PlatsSkolan, Harstena

ARBETSDAG HARSTENA 31/5 2019 kl 09.00 – 13.00

 

 

Skrapa och måla fönster Militärbaracken

+ fixa med luckmekaniken                                                     
6 pers

 

Hissa upp och demontera pumpen vid militärbaracken

(+ en med elbehörighet för urkoppling)                                   
4 pers

 

Skrapa och måla vindskivor och taknock Trankokeriet.

Lägga på 12 st nya takpannor                                               
2 pers

 

Plocka och transportera bort avverkade kvistar och grenar

från nya stigen vid Sjöänga                                                    
6 pers

 

Klippa bort nät vid nya vägen vid Grunnerna,

gräva ur jättegrytan                                                               
2 pers

 

Rensa diken vid Gamla Eken                                                
2 pers

 

Rensa hängrännor (Skolan och Militärbaracken)                    
2 pers

 

Ta bort hindrande en på stigen till Huvklinten,

kapa några små träd i vassen i inre delen av Båtsviken         
2 pers

 

Plocka pinnar på Lindholmen                                                
2 pers

 

Klippa enstaka kvarvarande vasstrån i Djupdalen,

manuellt med vasskratta                                                       
2 pers

 

 

I mån av tid och deltagare:

 

Nya bärläkt, ströläkt, taknock och tegel samt vindskivor          

på Gamla Postboden
2 pers

 

Röja sly och björnbärsris och märka ut stigen till Alsundet     
2 pers

 

Gamla sopförbränningen i hamnen, rensa bort järn (vinkelkap)

som står upp ur marken, täcka/ta bort lättbetongblock etc.    
2 pers

 

Kitta/bättringsmåla fönster i Nya Postboden                           
1 pers

 

Klippa vass vid Lindholmen                                                   
2 pers

 

                                                       

Varm korv, läsk och kaffe med tilltugg

 

100 kr till barnen som hjälper till

 

Välkomna!


Uppdaterat 2019-05-24
Utskriftsvänlig sida
På gång ...
31 maj 2019
Arbetsdag
15 juni 2019
Pinnplockning påSandgärdet
11 juli 2019
HLR
13 juli 2019
Brandövning
12 oktober 2019
Arbetsdag
Harstena Samhällighetsförening • www.harstena.orgwebmaster@harstena.org
Provided by Webforum