Arbetsdag
Boka in i min kalender
Datum15 maj 2021
Tid09:00
Plats

ARBETSDAG HARSTENA den 15:e maj 2021 09.00

 

Det blir en gemensam men Coronaanpassad arbetsdag. Föreningsmedlemmar och övriga kan som vanligt välja att utföra något/några av arbetsuppgifterna på egen hand i mindre grupper vid eget valt tillfälle, i så fall hör av er till oss jonas.graslund@harstena.org och carina.lennquist@harstena.org så kan vi samordna och hjälpa till att skaffa fram erforderligt material vid behov etc. Tänk på att hålla avstånd till varandra under arbetet.

 

Vi kommer i år även att på lördagen återta traditionen med kaffe och korv, på Coronasäkert avstånd. 100 kr per barn som hjälper till!

 

Om vädret tillåter hade vi tänkt att prioritera målning av fönster på skolan och militärbaracken denna arbetsdag. Ju fler som kan delta i målningsarbetet, desto fler fönster hinner vi med. Om vädret inte tillåter så finns det andra uppgifter i bruttolistan nedan.

 

Listan nedan är en bruttolista med förslag på uppgifter som behöver utföras. Några av uppgifterna är prioriterade.

 

 

Prioritet:

 

Skrapa och olja fönster på skolan utförs med fördel fredagen 14/5 09.00 4 pers

 

Kitta och måla fönster på skolan.                                                            6 pers

 

Skrapa och olja fönster på Militärbaracken utförs med fördel fred. 14/5    4 pers

 

Kitta och måla fönster på Militärbaracken + fixa med luckmekaniken        6 pers

 

Skrapa och måla dörren till Militärbaracken                                              1 pers

 

 

 

Övriga uppgifter:

 

Bredda och förankra spången med en tredje bräda bakom eldplatsen      2 pers

 

Fårhagen, Sjöänga, köra slåtterbalk/röjsåg, röja sly                                 3 pers

 

Samla ihop ris efter de som slår                                                              3 pers

 

Röja vass utefter nya Nötholmsvägen                                                     2 pers

 

Rensa diken vid Stora Eken                                                                    2 pers

 

Rensa hängrännor (Skolan och Militärbaracken)                                       2 pers

 

Röja vass utefter stranden på Lindholmen                                               2 pers

 

Röja björnbärssnår på Lindholmen samt nedanför nya trappen

vid Alsundsstigen                                                                                  2 pers

 

Måla rödfärg på tre sidor av Trankokeriet                                                2 pers

 

Skrapa och måla vindskivor på museet vid Skolan                                  2 pers

Uppdaterat 2021-05-04