Eldning och avfall

 

 

Ny gemensam eldningsplats (bakom skolan) är nu klar att användas.

Platsen kan nås med skottkärra, fyrhjuling, traktor etc.

Vänligen lägg det som ska brännas på grus/stenbädden.

Dela gärna upp så att inga jättehögar bildas.

 

OBSERVERA: Den gamla eldningsplatsen får inte användas längre.

 

https://secure.webforum.com/harstena1/images/spacer.gif

Mindre högar av ris och sly kan var och en elda på sin egen tomt,
givetvis med vederbörlig hänsyn och ansvar.
Större högar tas till den gemensamma eldningsplatsen (se kartan nedan).
All eldning ska ske under den period då eldningsförbud inte råder (i regel nov-april).
Brandansvarig skall alltid informeras innan man eldar på den gemensamma
eldningsplatsen.
Järnskrot, plast och icke brännbart måste givetvis tas om hand och fraktas bort från ön.

Länk till kommunens återvinningscentral i Valdemarsvik:

http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Boende--Miljo/Renhallning/
Uppdaterat 2017-04-29